Vanuit de Programmatische Aanpak van het Meten van Vliegtuiggeluid gee het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) begrijpelijke informatie over vliegtuiggeluid. We onderzoeken daarnaast hoe het meten en berekenen van vliegtuiggeluid elkaar kunnen versterken. Deze informatie stellen we beschikbaar aan omwonenden van luchthavens en mensen die vlakbij vliegroutes wonen.