Geluid van vliegverkeer is in Nederland een van de belangrijkste oorzaken van geluidhinder. In de afgelopen jaren is er in Nederland veel discussie ontstaan over de manier waarop vliegtuiggeluid wordt bepaald. Wil je meer weten over dit onderwerp? Dan ben je op deze website aan het juiste adres. Vliegtuiggeluid.nl is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat  (Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat )) opgezet door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), het koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum  (Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum )) en adviesbureau To70.

Voor wie is deze website?

Vliegtuiggeluid.nl is er voor iedereen die meer wil weten over vliegtuiggeluid en hoe je dat meet en berekent. In het bijzonder voor de omwonenden van luchthavens en mensen die vlakbij een vliegroute wonen, omdat zij veel hinder ervaren van vliegtuiggeluid.

Waarom is deze website gemaakt?

We hebben deze website gemaakt, om hier onze kennis over vliegtuiggeluid te bundelen.  Zo kunnen mensen alle belangrijke informatie over dit onderwerp op één plek vinden. 

Basis voor informatie

Omdat er veel discussie is ontstaan over de manier waarop vliegtuiggeluid wordt bepaald, startte het ministerie (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat  (Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat )) in 2018 een programma voor het verbeteren van berekeningen en metingen van vliegtuiggeluid. De Programmatische Aanpak voor het Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid)) moet ervoor zorgen dat zowel berekeningen als metingen van vliegtuiggeluid worden verbeterd en beide methodes beter op elkaar worden afgestemd. Zo vormen ze een solide basis voor informatie aan omwonenden en voor beleidsbeslissingen.

In dit programma werken 3 organisaties nauw samen:

RIVM

Het RIVM coördineert de programmatische aanpak voor het meten van vliegtuiggeluid. Naast de coördinatie van het project brengt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) unieke kennis en jarenlange ervaring op gebied van het meten van vliegtuiggeluid en het in beeld brengen van de effecten van vliegtuiggeluid op hinder en gezondheid. 

 

Logo RIVM

NLR – Het koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Het NLR doet bij PAMV Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid) veel onderzoek naar vliegtuiggeluid. NLR Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum  (Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum ) heeft specialistische kennis over het meten en berekenen van vliegtuiggeluid. Maar ook over het valideren van rekenmodellen en over de wet- en regelgeving op het gebied van vliegtuiggeluid.  
 

Logo Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

To70

To70 heeft ruim 20 jaar ervaring met nationaal en internationaal advies en onderzoek op het gebied van vliegtuiggeluid. Voor de PAMV Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid) brengt To70 specialistische expertise op gebied van het meten en berekenen van vliegtuiggeluid, kennis van luchtvaartoperaties en de relevante Nederlandse en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot vliegtuiggeluid. 
 

Logo luchtvaartadviseur To70