Vliegtuiggeluid.nl besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Om dit mogelijk te maken, volgt Vliegtuiggeluid.nl de eisen van Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Toegankelijkheidsverklaringen

Kunt u de inhoud van een document niet lezen, neem dan contact op

Het kan voorkomen dat een PDF niet volledig toegankelijk is. Mocht u problemen hebben met het raadplegen van een niet-toegankelijk document op onze website? Neemt u dan contact met ons op via info@rivm.nl, vermeld in dit bericht welk document u niet (voldoende) kunt raadplegen en vermeld uw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met u op om samen te kijken hoe we (delen van) het document toegankelijk voor u kunnen maken.